Disclaimer & Privacy

Deze website is eigendom van Welec NV.

Contactgegevens en Maatschappelijk zetel:

Welec NV
Ambachtenstraat 4
2260 Westerlo
Telefoon: +32 14 53 89 40
Email: info@welec.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0443.800.734

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Welec of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Welec levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Welec de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Welec kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Welec geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Welec kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Welec verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement R.P.R. Turnhout bevoegd.

Privacybeleid

Welec hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Welec, Ambachtenstraat 4, 2260 Westerlo of via info@welec.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Welec, Ambachtenstraat 4, 2260 Westerlo of via info@welec.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Welec kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Welec hanteert hiervoor Google Analytics. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Online solliciteren

Met het solliciteren via de website van Welec maakt u uw interesse in een functie bij Welec NV aan ons kenbaar en stelt u uw persoonsgegevens voor de verwerking van het sollicitatieproces ter beschikking. In het kader van het sollicitatieproces worden uw gegevens door de personeelsafdeling van Welec en door andere personen met een gerechtvaardigd belang, in het bijzonder door het leidinggevend personeel dat betrokken is bij het sollicitatieproces, binnen Welec gebruikt om na te gaan of uw profiel bij de vacature past.

Wij slaan uw persoonsgegevens op zolang het nodig is en zolang er een gerechtvaardigd belang bij de bewaring ervan bestaat. Derhalve zullen wij uw persoonsgegevens normaal gesproken twaalf maanden na beëindiging van de desbetreffende sollicitatieprocedure wissen, tenzij andere wettelijke regelingen een langere of kortere opslag voorschrijven.

U hebt het recht om deze toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens te allen tijde te herroepen of om uw gegevens te herzien. Hiervoor volstaat een e-mail naar info@welec.be. U kunt Welec NV ook via volgende kanalen bereiken: per post op Ambachtenstraat 4, 2260 Westerlo of telefonisch op 014 53 8940.